0
220

DÂN & QUAN

Dân mình lạ lắm! Một ông quan tham nhũng 3 triệu đô (hơn 69 tỉ) thì thành trend. Trong khi hai ông quan đồng cấp khác làm thất thoát 22.300 tỉ, vị chi mỗi ông phá ngân sách từ thuế dân 11.150 tỉ, thì lại không quan tâm bằng.

Dân mình lạ lắm! Tôi vận động khẩu trang chống độc tặng cho dân vùng ô nhiễm thì quan xã chỉ lên quan huyện, quan huyện chỉ lên quan tỉnh, quan tỉnh im không trả lời văn bản theo quy định hành chính. Cả hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, y tế cũng không dám nhận phát cho dân luôn.

Có người nói “Tội dân lắm em. Dân đâu có lỗi.” Tôi đáp ngay là có. Có dư hèn, dư ngu. Thế một hệ thống ấy đang ăn lương ai mà ngay cả một việc đúng pháp luật, thuận đạo lý cũng không làm. Thế cái hệ thống ấy không làm thì dân không thể tự nhận vì chính sức khoẻ của bản thân và người thân à? Họ không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến các thai phụ và những đứa trẻ yếu ớt chứ?

Tôi có nhắn cứ đem khẩu trang chống độc về và mặc kệ cái thứ dân lạ lùng ấy. Có ung thư, có quái thai xảy ra thì cũng là lựa chọn của họ. Bao gồm cả chọn những người đại diện cho họ về giấy tờ nhưng bỏ rơi họ để che giấu ô nhiễm. Quan tạo ra ô nhiễm và quan giấu ô nhiễm chẳng có ai tốt cả! Chúng chỉ giống người thôi chứ chẳng phải người đâu!

Không tặng chỗ này thì tặng chỗ khác, không giúp họ nữa thì giúp người khác. Dân khổ thì ở đâu mà chẳng có?!

Dân mình lạ lắm! “Sinh ra vốn dĩ là dân/Phấn đấu dần dần cũng được thành quan”. Có những người dân vô cảm đến kỳ lạ vậy hỏi sao không có thứ quan hút máu ngân sách, tạo ra bất công sau khi từ dân “phấn đấu” thành quan?

Cái xứ trời đày hay cái xứ người ta tự đày đoạ nhau bằng ngu, hèn nhưng tham lam, khát máu?

Dân mình lạ lắm! Làm nô lệ quen rồi…

Còn quan thì ông nào mồm chả nói vì dân.

MAI QUỐC ẤN