15 ngày giãn cách…

0
42

Năm 2020 tui đã trải qua một tháng giãn cách ở Hà Nội, 1 tháng giãn cách ở Đà Nẵng, 1/2 tháng ở SG và năm nay 1 tháng ở Hà Nội, 1 tháng ở Đà Nẵng nên thấy rằng giãn cách cũng không có gì ghê gớm do vẫn đi lại dễ dàng vẫn gọi đồ ăn về nhà lúc nào cũng được, hơn nữa do nhu cầu của tui không cao không cần quá nhiều tiền để tồn tại.

Bây giờ thành Hồ giãn cách triệt để, đóng cửa tất cả, không cho bán mang về, không cho gọi đồ ăn về, không cho ra đường nếu không có công việc cụ thể, lại thêm trước giờ giãn cách, nhiều chợ và siêu thị bị phong tỏa, những chợ và siêu thị còn lại bị vét sạch hàng hoá.

Và quan trọng nhiều gia đình nghèo đông miệng ăn, mấy tháng nay không làm gì ra tiền phải sống nhờ vào từ thiện tự phát của người dân khác, nay không còn nguồn đó thì làm sao sống.

Đi kèm với giãn cách triệt để, nhà nước cần có giải pháp tiếp tế thực phẩm cho người dân nghèo chứ đừng có làm kiểu tao đóng cửa cấm tất, chúng mầy cứ tự lo, chết sống mặc chúng mày, hay như Thừa Thiên Huế, dân của mình từ xa về đuổi đi hết, địa phương khác muốn gánh cứ gánh miễn tỉnh nhà không bị dịch là được.

HUYNH NGOC CHENH