Sự lựa chọn và bố trí công việc của nghệ sĩ “Paul kuczyński” trong album này. Hãy chiêm ngưỡng những tư duy hình ảnh độc đáo của “Paul kuczyński” ….

NO COMMENTS