Tíc tắc…

0
27

Có những người sáng nay vừa gặp, tối đã không còn.

Có những lời yêu thương định mai này mới nói nhưng đã không còn kịp nữa.

Có những việc thiện nên làm mà cứ chần chừ mãi không làm, đùng cái thần chết gõ cửa… chỉ một vài giây đã thành người quá cố.

Có những người bạn định điện thoại hỏi thăm nhưng lười chưa điện, hôm nay điện cho bạn thì người khác bắt máy và nói bạn ấy đã mất rồi.

Yêu một người rồi chần chừ không nói… Giờ cách ly rồi ly biệt.

Có những việc hôm nay không làm, sau này không thể làm được nữa…

Thời buổi đại dịch chúng ta chẳng biết được những gì sẽ đột ngột đến với mình, vậy nên chúng ta trân trọng những người bên chúng ta lúc này, vì kiếp sau chưa chắc gì đã được gặp lại nhau đâu…

GIA NGUYỄN chia sẻ từ CHAY MỘC

NO COMMENTS