Thành phố của tôi sẽ đi về đâu?…

0
61

Tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao người ta lại đòi xét nghiệm trên diện rộng tại TPHCM? Mới cách đây có mấy ngày, Thành ủy, UBND TPHCM còn họp với các chuyên gia, ai cũng để nghị không xét nghiệm.

Tôi tin là lãnh đạo TPHCM không muốn làm xét nghiệm trên diện rộng. Nếu không thì họ đã không làm hẳn một cái công văn, tóm tắt lại các ý kiến từ cái buổi họp lấy ý kiến nói trên. Thế nhưng, họ vẫn tổ chức xét nghiệm rộng rãi cho người dân TPHCM. Không những thế, ở một số nơi, họ còn bắt tất cả F0 đi điều trị tập trung.

Vụ bắt F0 đi điều trị tập trung thì Sở Y tế TPHCM đã có nói, rằng đó là do “hiểu lầm”. Tôi không hiểu tại sao lại có chuyện hiểu lầm ở đây. Lệnh ra không rõ ràng? Hay người ra lệnh nhầm? Nhưng thôi, dù sao thì cũng có xác nhận, không phải chủ trương của lãnh đạo thành phố là như vậy.

Thế còn vụ xét nghiệm thì sao? Bất cứ ai cũng thấy, xét nghiệm tràn lan không mang lại hiệu quả gì, mà còn làm gia tăng phơi nhiễm. Tuy nhiên, chỉ có vài người có quyền của Bộ Y tế và Chính phủ là đòi phải xét nghiệm, đòi phải bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng. Bọn bưng bô hùa theo.

Khó mà có cách giải thích nào khác hơn là TPHCM không có quyền định đoạt cho mình. Thật khốn nạn cho thành phố của tôi. Không lẽ, tất cả những gì họ làm, chỉ để cho thành phố này phải sụp đổ, để họ nói rằng, nếu họ không giang tay cứu giúp, thì nửa triệu người dân Sài gòn đã chết?

BS VÕ XUÂN SƠN