Sài Gòn mưa nắng…

0
31

sài gòn chợt nắng chợt mưa
sáng mưa chiều nắng là lẽ thường tình
sài gòn lúc mưa lúc nắng
sáng trưa chiều tối nắng mưa vẫn đều
sài gòn khi mưa khi nắng
sáng trưa chiều tối nóng lạnh thất thường
sài gòn chợt phố chợt phường
sáng trưa chiều tối phố phường vẫn đông
sài gòn phố động phường đông
sáng trưa chiều tối vẫn không vắng người
sài gòn hai mùa nắng mưa
sài gòn vừa hết mưa rồi lại nắng
sài gòn dù nắng dù mưa
sài gòn vẫn luôn bao dung tình nghĩa
sài gòn dù không mưa nắng
sài gòn vẫn luôn có trước có sau
sài gòn bao nỗi nhớ nhung
sài gòn thương lắm đẹp lắm lạ thường
sài gòn ới! sài gòn ơi!

8 SÀI GÒN

p/s: “sáng trưa và tối trước ban công nhà”

NO COMMENTS