Ngày thứ 4 lockdown…

0
50

Hổng biết mấy ổng gặp chuyên gia, nhà khoa học bàn việc chống dịch covid tới đâu rồi?

Chớ cái kiểu đóng cửa chợ truyền thống, cho mở các siêu thị theo các chuyên gia làm vậy là phản khoa học!

Ngày thứ 4 Sài Gòn lockdown… người nghèo sống lây lất dựa vào sự tiếp sức của cộng đồng… được bao lâu?

Nghe nói xăng tăng giá nữa đây! Tiền hỗ trợ người nghèo của chính phủ… cả ngàn ngàn tỷ giải quyết tới đâu rồi? Dân khổ lắm rồi mấy ông ơi!

8 SÀI GÒN