Không ổn…

0
67

Đã 18 ngày người Sài Gòn bị giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Biết rằng lệnh ban hành chỉ thị ấy nhằm ngăn chặn dịch cúm tàu lây lan, nhưng đã 18 ngày rồi, tình hình lây lan dịch bịnh không thuyên giảm, trong khi đó mọi phương tiện và lực lượng ứng cứu, phòng chống dịch thiếu và quá tải… khiến xã hội càng thêm rối ren!

Bởi thực tế, trong thời gian qua khi thực hiện chỉ thị 16 đã xảy ra rất rất là nhiều những bất cập gây bức xúc, lo sợ, kêu than, ta thán của người dân lúc nào cũng đầy dẫy trên mạng, không cần kể ra đây mọi người cũng thừa biết!

Hệ luỵ xảy ra từ thực tế cho thấy biện pháp chống dịch bịnh cúm tàu lây lan bằng việc tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 một cách siết chặt vả cứng ngắt là không ổn rồi!

8 SÀI GÒN