Đồ mắc dịch…

0
78
Tranh “Hung Tin" Cúm Tàu gây khiếp đảm - của hoạ sĩ Bỉ Stefaan Provijn

Bỗng dưng được các cấp bộ, sở… quan tâm lo lắng đến sức khoẻ của mình, gửi tin nhắn liên tục nhắc nhở, mặc dù là ra lệnh có hơi bực chút đỉnh nhưng cũng cảm thấy hãnh diện lắm nghen!

Bảnh tỏn chứ phải chơi đâu, mấy khi được vậy. Có điều ở nhà xem tivi, đọc báo… sĩ tử dương tính đi thi bị đột tử, có kẻ đề nghị dùng thuốc Đông y xuyên tâm liên trị cúm tàu, bộ y tế đề nghị đưa 10.000 người hỗ trợ Sài Gòn, đợi thiên hạ xầm xì chính quyền Huế mới chịu nhận dân mình về quê cách ly… thiệt là tin tức… mình! Ở nhà cũng không yên!

Cái đồ mắc dịch cúm tàu nghe mậy!

8 SÀI GÒN