Con số đáng sợ…

0
426

NGANSACH-NO

Đến tận đầu nửa cuối năm 2016, Kiểm toán Nhà nước mới có nổi báo cáo về tình hình tài chính năm 2014 của 38 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước…

Thua lỗ

 1. Vinalines: 3.478,48 tỷ đồng
  2. Tổng công ty 15: 471,1 tỷ đồng
  3. Vinaincon: 131,96 tỷ đồng
  4. Tổng công ty Mía đường II: 15,18 tỷ đồng
  5. Công ty TNHH Một thành viên In Đắc Lắc: 2,95 tỷ đồng
  6. Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí lỗ 71,2 tỷ đồng.

Âm vốn

 1. Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất: hơn 1.108 tỷ đồng
  8. Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin: 8.481 tỷ đồng
  9. Công ty TNHHMột thành viên Vận tải Biển Đông: 3.403 tỷ đồng
  10. Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc: 2.219 tỷ đồng
  11. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam: 2.114 tỷ đồng
  12. Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA: 539,33 tỷ đồng
  13. Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép: 1.075 tỷ đồng
  14. Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô: 316,9 tỷ đồng
  15. Công ty Cổ phần Vận tải biển và hợp tác lao động QT: 124 tỷ đồng
  16. Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam: 10 tỷ đồng
  17. Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long: 1.655 tỷ đồng
  18. Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn: 665,39 tỷ đồng
  19. Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp hóa chất: 23,4 tỷ đồng
  20. Công ty Cổ phần Mê Kông: 54,02 tỷ đồng
  21. Công ty Cổ phần Thủy sản Đông Nam: 156,46 tỷ đồng
  22. Công ty Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí lỗ 1.473 tỷ đồng
  23. Công ty Cổ phần Tổng công ty Miền Trung: 724,72 tỷ đồng
  24. Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ: 421 tỷ đồng
  25. Petro Vietnam còn đầu tư 800 tỷ đồng vào Ocean Bank và sau đó bị mất toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông.
  26. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, có 5 công ty con lỗ lũy kế 19,1 tỷ đồng, 6 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế 54,7 tỷ đồng và 657.218 USD.
  27. Hapro, có 7 công ty con lỗ lũy kế 26,9 tỷ đồng, 15 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế 94,5 tỷ đồng, 3 khoản đầu tư dài hạn khác lỗ lũy kế 69,4 tỷ đồng.
  28. Tại Vinataba, Công ty Thực phẩm Miền Bắc lỗ 1.066 tỷ đồng.
  29. Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc lỗ 852,5 tỷ đồng trong khi vốn đầu tư 209,7 tỷ đồng
  30. Công ty Cổ phần Tiếp vận Biển Đông lỗ 52,8 tỷ đồng/10 tỷ đồng.
  (Từ 8 đến 16 là các công ty con của Vinalines: tổng âm gần 20.000 tỷ đồng)
  (Từ 22 đến 25 là thuộc Petro Vietnam)

ANN ĐỖ

NO COMMENTS