Bộ sưu tập cổ vật của Vương Hồng Sển

1
1233

Đây là video làm tiểu luận của sinh viên Lê Quốc An thực hiện về học giả Vương Hồng Sển nhưng không được công chiếu! (chi tiết nhỏ trong tư liệu này không chuẩn xác khi nói cụ Sển người Hoa, bởi vì bác Hai Sển tôi có tới 3 dòng máu, cha người Việt gốc Hoa, mẹ là người Khmer, lúc sinh thời bác hai tôi luôn tự hào ví von mình loại đầu gà đít vịt, nên chuẩn xác bác hai tôi là người Việt gốc Hoa, lai Khmer). Cũng may nhờ đồng nghiệp Võ Thành Nguyên sưu tìm trên mạng tư liệu quý này, tôi xin thay mặt gia đình bác hai Sển và dòng họ Vương rất cảm ơn Lê Quốc An và cảm ơn đồng nghiệp Võ Thành Nguyên.

1 COMMENT

Comments are closed.