Bác còn chịu thì dân biết nói với ai?…

0
11

Mới tức thì nha.

Từ đê Yên Phụ về Văn Miếu, khi đi qua Văn phòng Trung ương đảng chú tài grab còm nhom kể: hôm qua em rước một bác từ Văn phòng này. Bác ấy cởi mở lắm. Bác hỏi em thu nhập thế nào, em bảo chả bao nhiêu mà còn cống nộp đủ trò.

Bác ấy nói, chứ không phải em nói nhá:

“Có nhiều đứa không việc gì làm cứ đưa ra nghị quyết này nọ chẹt dân. Mấy cụ trên cứ thế mà kí.

Dân vừa tạm thoát sợ hãi dịch thì bây giờ lại sợ hãi công an tuýt còi kiểm tra xe, bảo hiểm. Lạ đời, mua bảo hiểm mà không được bảo hiểm thì mua làm gì?”

Em bảo, ối, các bác cũng biết chuyện đấy à? Thế thì các bác gần bác Trọng nói đỡ cho dân, dân yên một tí!

Bác ấy nói: chịu thôi.

Em bảo, các bác còn chịu thì dân biết nói với ai?

LƯU TRỌNG VĂN

NO COMMENTS