!?…

0
120

Lệnh giãn cách ban bố, đường phố Sài Gòn vắng lặng hẵn… nhưng quang cảnh ở chợ búa, siêu thị… thì ngược lại, vẫn ì xèo và đông ken người hơn mọi khi, vì tâm lý chung của thiên hạ, ai cũng lo… nên chen chút nhau để mua đồ dự trữ thiệt nhiều…

Mọi sinh hoạt bình thường, nay đã bị xáo trộn. Lo là lo cho tình cảnh của những gia đình khó khăn, người buôn gánh bán bưng, người bán vé số… những người lao động nghèo lâu nay sống nhờ phần cơm bố thí…

Không biết đợt giãn cách lần này… họ có trụ nỗi trong cơn đại dịch hay không? Bởi dư luận vẫn còn đang sốt việc làm từ thiện sai trái của giới showbiz…

8 SÀI GÒN