TIN MỚI

Vấn đề tăng giờ làm việc... Ông Nhân có những phát biểu có thể chưa chuẩn (phần nào bị...

8 SÀI GÒN

Học giỏi nghen con, nhiều bạn cùng lứa với con không được đi học, nhiều đứa đã phải lang thang, ngoài...

Tôi khẳng định việc tôi có quốc tịch Cyprus là do gia đình bảo lãnh, hoàn toàn không có việc "mua quốc...

NGẪM

NHỚ

Ký ức về những bài học thuộc lòng thời còn là học sinh thập niên 1950, 1960.  Dân miền Nam, những ai bây giờ chừng 55 tuổi trở lên,...

Người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, có thói quen dùng từ "dạ" khi nói chuyện, khác với người miền Bắc lại dùng từ "vâng". Để ý sẽ...

Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của...

ĐÁNH GIÁ MỚI

CHIM DIVA Nghệ sĩ cũng phài học làm người... Giao hưởng ta, tây… “Giao cho lãnh đạo hưởng” chứ dân không cần… Xấu hổ… Thất vong… Không ai có quyền...

KHỎE